Thiết bị chống sét- cắt lọc sét nguồn điện NOVARIS - Power Surge Protection Novaris

Thiết bị chống sét- cắt lọc sét nguồn điện NOVARIS - Power Surge Protection Novaris

Có 36 sản phẩm.

Hiển thị 1-12 / 36 sản phẩm

Các bộ lọc có hiệu lực

SSP1-16-15-275,...

SSP1-16-15-275, SSP1-20-50-275, SSP1-20-100-275, thiết bị cắt lọc sét 1 pha lắp nối tiếp dòng tải 16A-20A, Cắt lọc sét NOVARIS

Giá 0 ₫

PP10A2-50, PP10A4-50,...

PP10A2-50, PP10A4-50, PP10A6-50, PP10A8-50, PP10E2-50, PP10E4-50, ổ cắm chống sét, chống sét ổ cắm, chống sét lan truyền NOVARIS

Giá 0 ₫

SCB1-3-25, SCB1-3-80,...

SCB1-3-25, SCB1-3-80, aptomat, CB chống sét, át chống sét, chống sét lan truyền, nhập khẩu, phân phối thiết bị chống sét NOVARIS

Giá 0 ₫

SSP1-32-50-275,...

SSP1-32-50-275, SSP1-32-100-275, SSP1-63-50-275, thiết bị cắt lọc sét 1 pha lắp nối tiếp dòng tải 32A-63A, Cắt lọc sét NOVARIS

Giá 0 ₫

PP10E6-50, PP10E8-50,...

PP10E6-50, PP10E8-50, PP10B2-50, PP10B4-50, PP10B6-50, PP10B8-50, ổ cắm chống sét, chống sét ổ cắm, chống sét lan truyền NOVARIS

Giá 0 ₫

SD3-200-275-N,...

SD3-200-275-N, SD1-100-275-N, SD1-150-275-N, SD1-200-275-N, Thiết bị chống sét lan truyền, cắt lọc sét nguồn điện NOVARIS

Giá 0 ₫