Surge protectors Telecom- chống sét hệ thống viễn thông Citel

Surge protectors Telecom- chống sét hệ thống viễn thông Citel

Có 16 sản phẩm.

Hiển thị 1-16 / 16 sản phẩm

Các bộ lọc có hiệu lực

DLAS-06D3, DLAS-12D3,...

DLAS-06D3, DLAS-12D3, DLAS-24D3, DLAS-48D3, thiết bị chống sét đường tín hiện điện thoại, chống sét đường tín hiệu truyền thông

Giá 0 ₫

DLU-06D3DLU-06DBC,...

DLU-06D3DLU-06DBC, DLU-12D3DLU-12DBC, DLU-170DLU-24D3, DLU-24DBC, DLU-48D3, DLU-48DBC, chống sét đường tín hiệu, điện thoại

Giá 0 ₫

MJ6-1T, Citel, MJ6-1T,...

MJ6-1T, Citel, MJ6-1T, thiết bị chống sét 1 đôi dây tín hiệu, điện thoại, thiết bị chống sét cổng RJ11, Chống Sét Lan Truyền

Giá 0 ₫

BN08-V, BN16-V, BN32-V,...

BN08-V, BN16-V, BN32-V, BNO8-V, chống sét đường tín hiệu 8- 16 - 32 đôi dây, chống sét lan truyền đường tín hiệu, chống sét ISDN

Giá 0 ₫

FPSU04-V, FPSU08-V,...

FPSU04-V, FPSU08-V, FPSU16-V, Chống sét đường tín hiệu 4 - 8 - 16 đôi dây, chống sét lan truyền, chống sét CITEL, Chống sét

Giá 0 ₫