Chống sét nguồn điện cấp 3- chống sét lan truyền Ciprotec

Chống sét nguồn điện cấp 3- chống sét lan truyền Ciprotec

Có 21 sản phẩm.

Hiển thị 1-20 / 21 sản phẩm

Các bộ lọc có hiệu lực

PSL2-8/120 TNS IR,...

PSL2-8/120 TNS IR, 77708174, chống sét nguồn điện 1 pha 120V, cắt lọc sét nguồn điện 1 pha 120V, chống sét, chống sét lan truyền

Giá 0 ₫

PSL2-8/230 TNS IR,...

PSL2-8/230 TNS IR, 77708176, chống sét nguồn điện 1 pha 230V, cắt lọc sét nguồn điện 1 pha 230V, chống sét, chống sét lan truyền

Giá 0 ₫

PSL4-8/230 TNS IR,...

PSL4-8/230 TNS IR, 77708224, chống sét nguồn điện 3 pha, cắt lọc sét nguồn điện 3 pha, chống sét, chống sét lan truyền, Hahitech

Giá 0 ₫

PSL4-8/400 TNS IR,...

PSL4-8/400 TNS IR, 77708226, chống sét nguồn điện 3 pha, cắt lọc sét nguồn điện 3 pha, chống sét, chống sét lan truyền, Hahitech

Giá 0 ₫