TYPE 1 AC SURGE PROTECTOR- chống sét nguồn điện cấp 1 Citel

TYPE 1 AC SURGE PROTECTOR- chống sét nguồn điện cấp 1 Citel

Có 110 sản phẩm.

Hiển thị 1-20 / 110 sản phẩm

Các bộ lọc có hiệu lực

DS250VG-300, Citel...

DS250VG-300, Citel DS250VG-300, DS250VG series Type 1+2+3 surge protector VG Technology, chống sét nguồn điện cấp 1+2+3 Citel

Giá 0 ₫

DS250VG-120, Citel...

DS250VG-120, Citel DS250VG-120, DS250VG series Type 1+2+3 surge protector VG Technology, chống sét nguồn điện cấp 1+2+3 Citel

Giá 0 ₫

DS250VG-400, Citel...

DS250VG-400, Citel DS250VG-400, chống sét nguồn điện 1 pha cấp 1+2+3 Citel 230V-400V-440V, chống sét lan truyền, chống sét

Giá 0 ₫

DS252VG-120, Citel...

DS252VG-120, Citel DS252VG-120, chống sét nguồn điện 1 pha cấp 1+2+3 Citel 120V-150V, chống sét lan truyền, chống sét

Giá 0 ₫

DS252VG-300, Citel...

DS252VG-300, Citel DS252VG-300, chống sét nguồn điện 1 pha cấp 1+2+3 Citel 220V-230V-255V, chống sét lan truyền, chống sét

Giá 0 ₫

DS252VG-300/G, Citel...

DS252VG-300/G, Citel DS252VG-300/G, chống sét nguồn điện 1 pha cấp 1+2+3 Citel 220V-230V-255V, chống sét lan truyền, chống sét

Giá 0 ₫

DS252VG-400, Citel...

DS252VG-400, Citel DS252VG-400, chống sét nguồn điện 1 pha cấp 1+2+3 Citel 230V-400V-440V, chống sét lan truyền, chống sét

Giá 0 ₫

DS253VG-120, Citel...

DS253VG-120, Citel DS253VG-120, chống sét nguồn điện 3 pha cấp 1+2+3 Citel 120V-150V-208V, chống sét lan truyền, chống sét

Giá 0 ₫

DS253VG-120/G, Citel...

DS253VG-120/G, Citel DS253VG-120/G, chống sét nguồn điện 3 pha cấp 1+2+3 Citel 120V-150V-208V, chống sét lan truyền, chống sét

Giá 0 ₫

DS253VG-300, Citel...

DS253VG-300, Citel DS253VG-300, chống sét nguồn điện 3 pha cấp 1+2+3 Citel 230V-255V-400V, chống sét lan truyền, chống sét

Giá 0 ₫

DS253VG-400, Citel...

DS253VG-400, Citel DS253VG-400, chống sét nguồn điện 3 pha cấp 1+2+3 Citel 230V-400V-440V, chống sét lan truyền, chống sét

Giá 0 ₫

DS254VG-120, Citel...

DS254VG-120, Citel DS254VG-120, chống sét nguồn điện 3 pha cấp 1+2+3 Citel 120V-150V-208V, chống sét lan truyền, chống sét

Giá 0 ₫

DS254VG-120/G, Citel...

DS254VG-120/G, Citel DS254VG-120/G, chống sét nguồn điện 3 pha cấp 1+2+3 Citel 120V-150V-208V, chống sét lan truyền, chống sét

Giá 0 ₫

DS254VG-300, Citel...

DS254VG-300, Citel DS254VG-300, chống sét nguồn điện 3 pha cấp 1+2+3 Citel 230V-255V-400V, chống sét lan truyền, chống sét

Giá 0 ₫

DS254VG-300/G, Citel...

DS254VG-300/G, Citel DS254VG-300/G, chống sét nguồn điện 3 pha cấp 1+2+3 Citel 230V-255V-400V, chống sét lan truyền, chống sét

Giá 0 ₫

DS254VG-400, Citel...

DS254VG-400, Citel DS254VG-400, chống sét nguồn điện 3 pha cấp 1+2+3 Citel 230V-400V-440V, chống sét lan truyền Citel, Chống Sét

Giá 0 ₫

DS250E-400, Citel...

DS250E-400, Citel DS250E-400, chống sét nguồn điện 1 pha cấp 1+2 Citel 230V-400V-440V, chống sét lan truyền Citel, Chống Sét

Giá 0 ₫