Chống sét nguồn điện cấp 2- chống sét lan truyền- Cirprotec

Chống sét nguồn điện cấp 2- chống sét lan truyền- Cirprotec

Có 109 sản phẩm.

Hiển thị 1-20 / 109 sản phẩm

Các bộ lọc có hiệu lực

PSM1-20/120, 77707700,...

PSM1-20/120, 77707700, chống sét lan truyền nguồn điện cấp 2, cắt lọc sét nguồn điện cấp II, chống sét lan truyền, Hahitech

Giá 0 ₫

PSM1-20/400, 77707704,...

PSM1-20/400, 77707704, chống sét lan truyền nguồn điện 1 pha cấp 2, cắt lọc sét nguồn điện 1 pha cấp II, chống sét lan truyền

Giá 0 ₫

PSM1-30/750, 77707714,...

PSM1-30/750, 77707714, chống sét lan truyền nguồn điện 1 pha cấp 2, cắt lọc sét nguồn điện 1 pha cấp II, chống sét lan truyền

Giá 0 ₫

PSM1-40/120, 77707706,...

PSM1-40/120, 77707706, chống sét lan truyền nguồn điện 1 pha cấp 2, cắt lọc sét nguồn điện 1 pha cấp II, chống sét lan truyền

Giá 0 ₫

PSM1-40/230, 77707708,...

PSM1-40/230, 77707708, chống sét lan truyền nguồn điện 1 pha cấp 2, cắt lọc sét nguồn điện 1 pha cấp II, chống sét lan truyền

Giá 0 ₫

PSM1-40/400, 77707710,...

PSM1-40/400, 77707710, chống sét lan truyền nguồn điện 1 pha cấp 2, cắt lọc sét nguồn điện 1 pha cấp II, chống sét lan truyền

Giá 0 ₫

PSM2-20/120 TT IR,...

PSM2-20/120 TT IR, 77707751, chống sét lan truyền nguồn điện 2 pha cấp 2, cắt lọc sét nguồn điện 1 pha cấp II, chống sét

Giá 0 ₫

PSM2-20/230 PLC TT,...

PSM2-20/230 PLC TT, 77707980, chống sét PLC, chống sét nguồn điện 1 pha, chống sét lan truyền, chống sét nguồn điện 2 pha

Giá 0 ₫