Chống sét nguồn điện cấp 1- chống sét lan truyền- Cirprotec

Chống sét nguồn điện cấp 1- chống sét lan truyền- Cirprotec

Các bộ lọc có hiệu lực

SPD lightning current...

CSH1-50/230, 77738012, chống sét nguồn điện cấp 1 Cirprotec, chống sét, phân phối chống sét lan truyền CSH1-50/230, Hahitech

SPD lightning current arrester, Type 1 / Class I, 1 pole (1P), (L-N), 50 kA (10/350), 2 modules, monobloc

Giá 0 ₫