Kim thu sét chủ động Cirprotec Nimbus CPT-L- CPT-1- CPT-2- CPT-3

Kim thu sét chủ động Cirprotec Nimbus CPT-L, CPT-1, CPT-2, CPT-3

Kim thu sét chủ động Cirprotec Nimbus CPT-L- CPT-1- CPT-2- CPT-3

Có 17 sản phẩm.

Hiển thị 1-12 / 17 sản phẩm

Các bộ lọc có hiệu lực

Nimbus CPT-L, CPT-L,...

Nimbus CPT-L, CPT-L, Cirprotec CPT-L, kim thu sét bán kính bảo vệ 31m (cấp I), kim thu sét bán kính bảo vệ 50m (cấp IV)

Giá 0 ₫

Nimbus CPT-1, CPT-1,...

Nimbus CPT-1, CPT-1, Cirprotec CPT-1, kim thu sét bán kính bảo vệ 42m (cấp I), kim thu sét bán kính bảo vệ 65m (cấp IV)

Giá 0 ₫

Nimbus CPT-1, CPT-1,...

Nimbus CPT-1, CPT-1, Cirprotec CPT-1, kim thu sét bán kính bảo vệ 42m (cấp I), kim thu sét bán kính bảo vệ 65m (cấp IV)

Giá 0 ₫

Nimbus CPT-2, CPT-2,...

Nimbus CPT-2, CPT-2, Cirprotec CPT-2, kim thu sét bán kính bảo vệ 58m (cấp I), kim thu sét bán kính bảo vệ 65m (cấp IV)

Giá 0 ₫