Pulsar Helita - Nhập khẩu phân phối độc quyền kim thu sét chủ động Pulsar Helita

Nhập khẩu phân phối độc quyền kim thu sét chủ động Pulsar Helita

Pulsar Helita

Pulsar Helita - Nhập khẩu phân phối độc quyền kim thu sét chủ động Pulsar Helita

Các bộ lọc có hiệu lực

Pulsar 30, Pulsar Helita...

Pulsar 30, Pulsar Helita IMH3012, kim thu sét Pulsar IMH3012 bán kính bảo vệ 71m, kim thu sét Pulsar Pháp, Pulsar 30 IMH3012

Kim thu sét phát xạ sớm, kim thu sét chủ động, kim thu sét phát tia tiên đạo
Xuất xứ: Pháp

Hãng: HELITA

Giá 0 ₫

Pulsar 45, Pulsar Helita...

Pulsar 45, Pulsar Helita IMH4512, kim thu sét Pulsar IMH4512 bán kính bảo vệ 89m, kim thu sét Pulsar Pháp, Pulsar 45 IMH4512

Kim thu sét phát xạ sớm, kim thu sét chủ động, kim thu sét phát tia tiên đạo
Xuất xứ: Pháp

Hãng: HELITA

Giá 0 ₫

Pulsar 60, Pulsar Helita...

Pulsar 60, Pulsar Helita IMH6012, kim thu sét Pulsar IMH6012 bán kính bảo vệ 107m, kim thu sét Pulsar Pháp, Pulsar 60 IMH6012

Kim thu sét phát xạ sớm, kim thu sét chủ động, kim thu sét phát tia tiên đạo
Xuất xứ: Pháp

Hãng: HELITA

Giá 0 ₫