Tridelta Meidensha -The Arrester Company - Surge Arrester - Chống sét Van Tridelta

Tridelta Meidensha -The Arrester Company - Surge Arrester - Chống sét Van Tridelta

Có 39 sản phẩm.

Hiển thị 1-20 / 39 sản phẩm

Các bộ lọc có hiệu lực

Monitoring Tridelta,...

Monitoring Tridelta, Monitoring solutions for surge arresters for early detection of failures modes, giải pháp giám sát chống sét Tridelta

Giá 0 ₫

Transmission Line...

Transmission Line Arresters, Effective Protection of overhead lines from lightning overvoltage to improve line availability and stability of the electrical grid. Design as NGLA-Types (Non Gapped Line Arresters) with silicone housing

Giá 0 ₫

Chống sét van TRIDELTA...

Chống sét van TRIDELTA nguồn điện 1 chiều, điện áp lên đến 4.8 kV DC, dùng cho đầu máy toa xe, xe điện, thiết bị DC, đường dây trên không

Giá 0 ₫

Monitoring solutions...

Monitoring solutions Tridelta, giải pháp theo dõi, giám sát bộ chống sét van để phát hiện sớm các chế độ lỗi của thiết bị

Giá 0 ₫

Chống sét Van trên đường...

Chống sét Van trên đường dây trên không, bảo vệ khỏi quá áp sét, Transmission Line Arresters Tridelta, Chống sét Van Tridelta

Transmission Line Arresters, Effective Protection of overhead lines from lightning overvoltage to improve line availability and stability of the electrical grid. Design as NGLA-Types (Non Gapped Line Arresters) with silicone housing

Giá 0 ₫

Chống sét van TRIDELTA điện...

Chống sét van TRIDELTA điện áp lên đến 800 kV, series SB vỏ sứ và  series SBK, SBKC, SBKT vỏ silicone, Chống sét Van TRIDELTA

High Voltage Overview, TRIDELTA offers a broad portfolio on surge arresters for the application on high voltage up to 800 kV

Giá 0 ₫

Chống sét Van đường dây...

Chống sét Van đường dây trên không, Tridelta SBKL class 2, điện áp bảo vệ 300 kV, Chống sét Van trên đường dây truyền tải cao áp

Transmission Line Arresters, Effective Protection of overhead lines from lightning overvoltage to improve line availability and stability of the electrical grid. Design as NGLA-Types (Non Gapped Line Arresters) with silicone housing

Giá 0 ₫

Medium Voltage Outdoor...

Medium Voltage Outdoor Applications, Tridelta has a long tradition in the production of distribution arresters, Chống sét Van ngoài trời Tridelta

Giá 0 ₫

Chống sét Van đường dây...

Chống sét Van đường dây trên không, Tridelta SBKL class 3, điện áp bảo vệ 550 kV, Chống sét Van trên đường dây truyền tải cao áp

Transmission Line Arresters, Effective Protection of overhead lines from lightning overvoltage to improve line availability and stability of the electrical grid. Design as NGLA-Types (Non Gapped Line Arresters) with silicone housing

Giá 0 ₫