Giải pháp chống sét cho tổng đài điện thoại

Giải pháp chống sét cho tổng đài điện thoại

Các bộ lọc có hiệu lực

giải pháp chống sét cho...

 

GIẢI PHÁP CHỐNG SÉT CHO TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI

Để bảo vệ cho nguồn điện có thể sử dụng thiết bị DEHNguard T (chống sét cấp II) lắp ở bảng điện tổng và DEHNrail lắp trước tổng đài. Đối với các đương trung kế và thuê bao có thể sử dung thiết bị DEHN DPL chống sét cho 10 luồng trung kết hoặc thuê bao. Thiết bị DEHN DPL được cắm trên phiến Krone.

Giá 0 ₫

Phiến chống sét, chống sét...

Phiến chống sét, chống sét cho phiến krone, phiến krone chống sét, chống sét tổng đài

 

Để bảo vệ cho nguồn điện có thể sử dụng thiết bị DEHNguard T (chống sét cấp II) lắp ở bảng điện tổng và DEHNrail lắp trước tổng đài. Đối với các đương trung kế và thuê bao có thể sử dung thiết bị DEHN DPL chống sét cho 10 luồng trung kết hoặc thuê bao. Thiết bị DEHN DPL được cắm trên phiến Krone.

Giá 0 ₫