Tủ lọc sét- tủ cắt lọc sét- bộ cắt lọc sét NOVARIS- Surge Filters

Tủ lọc sét- tủ cắt lọc sét- bộ cắt lọc sét NOVARIS- Surge Filters

Có 17 sản phẩm.

Hiển thị 1-17 / 17 sản phẩm

Các bộ lọc có hiệu lực

PP10A2-50, PP10A4-50,...

PP10A2-50, PP10A4-50, PP10A6-50, PP10A8-50, PP10E2-50, PP10E4-50, ổ cắm chống sét, chống sét ổ cắm, chống sét lan truyền NOVARIS

Giá 0 ₫

PP10E6-50, PP10E8-50,...

PP10E6-50, PP10E8-50, PP10B2-50, PP10B4-50, PP10B6-50, PP10B8-50, ổ cắm chống sét, chống sét ổ cắm, chống sét lan truyền NOVARIS

Giá 0 ₫

SFD1-2-10-275,...

SFD1-2-10-275, SFD1-6-10-275, SFD1-10-50-275, SFD1-20-50-275, SFD1-20-100-275, chống sét, cắt lọc sét nguồn điện NOVARIS

Giá 0 ₫

SFD1-32-50-275,...

SFD1-32-50-275, SFD1-32-100-275, SFD3-10-50-275-A, SFD3-20-50-275-A, SFD3-32-50-275-A, chống sét, cắt lọc sét nguồn điện NOVARIS

Giá 0 ₫

HSF1-40-100-275,...

HSF1-40-100-275, HSF1-63-100-275, HSF3-40-100-275, HSF3-63-100-275, thiết bị cắt lọc sét nguồn điện 1 pha, 3 pha NOVARIS

Giá 0 ₫

SFM1-40-50-275,...

SFM1-40-50-275, SFM1-40-200-275, SFM3-40-50-275, SFM3-40-200-275, thiết bị tủ cắt lọc sét 1 pha, 3 pha, 40A-63A-125A NOVARIS

Giá 0 ₫

SFM1-63-50-275,...

SFM1-63-50-275, SFM1-63-200-275, SFM3-63-50-275, SFM3-63-200-275, thiết bị tủ cắt lọc sét 1 pha, 3 pha, 40A-63A-125A NOVARIS

Giá 0 ₫

SFM1-125-50-275,...

SFM1-125-50-275, SFM1-125-200-275, SFM3-125-50-275, SFM3-125-200-275, thiết bị tủ cắt lọc sét 1 pha, 3 pha, 40A-63A-125A NOVARIS

Giá 0 ₫

SFH3-250-200-275,...

SFH3-250-200-275, SFH3-400-200-275, SFH3-630-200-275, SFH3-800-200-275, thiết bị tủ cắt lọc sét 3 oha 250A - 400A - 630A - 800A - 800A, NOVARIS

Giá 0 ₫

SFH3-1200-200-275,...

SFH3-1200-200-275, SFH3-1600-200-275, SFH3-2000-200-275, thiết bị tủ cắt lọc sét 3 pha 1200A-1600A-2000A, Cắt lọc sét NOVARIS

Giá 0 ₫

SGF1-40-130-275,...

SGF1-40-130-275, SGF3-40-130-275, thiết bị tủ cắt lọc sét spark gap (khe hở phóng điện) và cuộn lọc LC, 1-3 pha, 40A, NOVARIS

Giá 0 ₫

SGF1-63-130-275,...

SGF1-63-130-275, SGF3-63-130-275, thiết bị tủ cắt lọc sét spark gap (khe hở phóng điện) và cuộn lọc LC, 1-3 pha, 63A, NOVARIS

Giá 0 ₫

SGF3-125-130-275,...

SGF3-125-130-275, SGF3-250-130-275, thiết bị tủ cắt lọc sét spark gap (khe hở phóng điện) và cuộn lọc LC, 1-3 pha, 125A, NOVARIS

Giá 0 ₫

SFD2-6-10-275,...

SFD2-6-10-275, SFD2-10-40-50-A, SFD2-10-100-275-A, thiết bị chống sét nguồn điện hệ thống IT, nguồn DC, Chống sét NOVARIS

Giá 0 ₫

SFD2-10-100-460-A,...

SFD2-10-100-460-A, SFD2-20-100-130-A, SFD2-32-100-275-A, thiết bị chống sét nguồn điện hệ thống IT, nguồn DC, Chống sét NOVARIS

Giá 0 ₫

SFH3-250-100-275,...

SFH3-250-100-275, SFH3-400-100-275, SFH3-630-100-275, SFH3-800-100-275, thiết bị tủ cắt lọc sét 3 oha 250A - 400A - 630A - 800A - 800A, NOVARIS

Giá 0 ₫

SFH3-1200-100-275,...

SFH3-1200-100-275, SFH3-1600-100-275, SFH3-2000-100-275, thiết bị tủ cắt lọc sét 3 pha 1200A-1600A-2000A, Cắt lọc sét NOVARIS

Giá 0 ₫