Thiết bị chống sét nguồn điện lắp nối tiếp NOVARIS- Series Surge Protectors

Thiết bị chống sét nguồn điện lắp nối tiếp NOVARIS- Series Surge Protectors

Các bộ lọc có hiệu lực

SSP1-16-15-275,...

SSP1-16-15-275, SSP1-20-50-275, SSP1-20-100-275, thiết bị cắt lọc sét 1 pha lắp nối tiếp dòng tải 16A-20A, Cắt lọc sét NOVARIS

Giá 0 ₫

SSP1-32-50-275,...

SSP1-32-50-275, SSP1-32-100-275, SSP1-63-50-275, thiết bị cắt lọc sét 1 pha lắp nối tiếp dòng tải 32A-63A, Cắt lọc sét NOVARIS

Giá 0 ₫

SSP1-63-100-275,...

SSP1-63-100-275, SSP3-10-10-275, SSP3-20-50-275, cắt lọc sét 1 pha, 3 pha lắp nối tiếp dòng tải 10A-20A-63A, Cắt lọc sét NOVARIS

Giá 0 ₫

SSP3-20-100-275,...

SSP3-20-100-275, SSP3-32-50-275, SSP3-32-100-275, thiết bị cắt lọc sét 3 pha lắp nối tiếp dòng tải 20A-32A, Cắt lọc sét NOVARIS

Giá 0 ₫

SSP3-63-50-275,...

SSP3-63-50-275, SSP3-63-100-275, thiết bị cắt lọc sét 3 pha lắp nối tiếp dòng tải 63A, Cắt lọc sét NOVARIS

Giá 0 ₫