Surge Arrester composite-housed TEXLIM- Chống sét van Hitachi ABB có vỏ bọc composite

Surge Arrester composite-housed TEXLIM- Chống sét van Hitachi ABB có vỏ bọc composite

Có 38 sản phẩm.

Hiển thị 1-20 / 38 sản phẩm

Các bộ lọc có hiệu lực

Surge Arrester...

Surge Arrester composite-housed TEXLIM, A high strength, family for line discharge class 3 to 5 and system voltage up to 800 kV

Giá 0 ₫

Chống sét Van ABB, Chống...

Chống sét Van ABB, Chống sét Van ABB Hitachi TEXLIM, có vỏ bọc bằng nhựa composite và điện áp hệ thống lên đến 800 kV, Chống Sét

Surge Arrester composite-housed TEXLIM, A high strength, family for line discharge class 3 to 5 and system voltage up to 800 kV

Giá 0 ₫

Surge Arrester Buyer's...

Surge Arrester Buyer's Guide - Section TEXLIM Q-C, Zinc-Oxide Surge Arrester TEXLIM Q-C, Chống Sét Van ABB, điện áp đến 800 kV

Surge Arrester composite-housed TEXLIM, A high strength, family for line discharge class 3 to 5 and system voltage up to 800 kV

Giá 0 ₫

Chống sét Van ABB Hitachi...

Chống sét Van ABB Hitachi TEXLIM Q-CV123, Q-CV123, điện áp: 90kV, 96kV, 102kV, 108kV, 120kV, 129kV, 132kV, 138kV, 144 kV, 150 kV

Surge Arrester composite-housed TEXLIM, A high strength, family for line discharge class 3 to 5 and system voltage up to 800 kV

Giá 0 ₫

Chống sét Van ABB Hitachi...

Chống sét Van ABB Hitachi TEXLIM Q-CV145, Q-CV145, điện áp: 108 kV, 120 kV, 132 kV, 138 kV, 144 kV, 150 kV, 162 kV, 168 kV

Surge Arrester composite-housed TEXLIM, A high strength, family for line discharge class 3 to 5 and system voltage up to 800 kV

Giá 0 ₫

Chống sét Van ABB Hitachi...

Chống sét Van ABB Hitachi TEXLIM Q-CH170, Q-CH170, điện áp: 132 kV, 138 kV, 144 kV, 150 kV, 162 kV, 168 kV, 180 kV, Chống Sét

Surge Arrester composite-housed TEXLIM, A high strength, family for line discharge class 3 to 5 and system voltage up to 800 kV

Giá 0 ₫

Chống sét Van ABB Hitachi...

Chống sét Van ABB Hitachi TEXLIM Q-CV170, Q-CV170, điện áp: 132 kV, 138 kV, 144 kV, 150 kV, Chống Sét Van ABB, Chống Sét ABB

Surge Arrester composite-housed TEXLIM, A high strength, family for line discharge class 3 to 5 and system voltage up to 800 kV

Giá 0 ₫

Chống sét Van ABB Hitachi...

Chống sét Van ABB Hitachi TEXLIM Q-CV170, Q-CV170, điện áp: 162 kV, 168 kV, 180 kV, 192 kV, Chống Sét Van ABB, Chống Sét ABB

Surge Arrester composite-housed TEXLIM, A high strength, family for line discharge class 3 to 5 and system voltage up to 800 kV

Giá 0 ₫

Chống sét Van ABB Hitachi...

Chống sét Van ABB Hitachi TEXLIM Q-CV245, Q-CV245, điện áp: 180 kV, 192 kV, 198 kV, Chống Sét Van Hitachi ABB, Chống Sét ABB

Surge Arrester composite-housed TEXLIM, A high strength, family for line discharge class 3 to 5 and system voltage up to 800 kV

Giá 0 ₫

Chống sét Van ABB Hitachi...

Chống sét Van ABB Hitachi TEXLIM Q-CV245, Q-CV245, điện áp: 210 kV, 216 kV, 219 kV, 222 kV, 228 kV, Chống Sét Van ABB Q-CV245

Surge Arrester composite-housed TEXLIM, A high strength, family for line discharge class 3 to 5 and system voltage up to 800 kV

Giá 0 ₫

Chống sét Van ABB Hitachi...

Chống sét Van ABB Hitachi TEXLIM Q-CH300, Q-CH300, điện áp: 216 kV, 219 kV, 222 kV, 228 kV, 240 kV, 258 kV, Chống Sét Van ABB

Surge Arrester composite-housed TEXLIM, A high strength, family for line discharge class 3 to 5 and system voltage up to 800 kV

Giá 0 ₫

Chống sét Van ABB Hitachi...

Chống sét Van ABB Hitachi TEXLIM Q-CV300, Q-CV300, điện áp: 216 kV, 219 kV, 222 kV, 228 kV, 240 kV, 258 kV, 264 kV, 276 kV

Surge Arrester composite-housed TEXLIM, A high strength, family for line discharge class 3 to 5 and system voltage up to 800 kV

Giá 0 ₫

Chống sét Van ABB Hitachi...

Chống sét Van ABB Hitachi TEXLIM Q-CH362, Q-CH362, điện áp:258 kV, 264 kV, 276 kV, 288 kV, Chống sét Van ABB TEXLIM Q-CH362

Surge Arrester composite-housed TEXLIM, A high strength, family for line discharge class 3 to 5 and system voltage up to 800 kV

Giá 0 ₫

Chống sét Van ABB Hitachi...

Chống sét Van ABB Hitachi TEXLIM Q-CV362, Q-CV362, điện áp: 258 kV, 264 kV, 276 kV, 288 kV, Chống sét Van ABB TEXLIM Q-CV362

Surge Arrester composite-housed TEXLIM, A high strength, family for line discharge class 3 to 5 and system voltage up to 800 kV

Giá 0 ₫

Chống sét Van ABB Hitachi...

Chống sét Van ABB Hitachi TEXLIM Q-CH420, Q-CH420, điện áp: 330kV, 336kV, 342kV, 360kV, 372kV, 378kV, 381kV, 390kV, 396kV, 420kV

Surge Arrester composite-housed TEXLIM, A high strength, family for line discharge class 3 to 5 and system voltage up to 800 kV

Giá 0 ₫

Chống sét Van ABB Hitachi...

Chống sét Van ABB Hitachi TEXLIM Q-CV420, Q-CV420, điện áp: 330kV, 336kV, 342kV, 360kV, 372kV, 378kV, 381kV, 390kV, 396kV, 420kV

Surge Arrester composite-housed TEXLIM, A high strength, family for line discharge class 3 to 5 and system voltage up to 800 kV

Giá 0 ₫

Chống sét Van dây trung...

Chống sét Van dây trung tính ABB Hitachi TEXLIM Q-CN123, Q-CN123, điện áp: 72 - 75 - 78 - 81 - 84 - 90 - 96 - 102 - 108 - 120 kV

Surge Arrester composite-housed TEXLIM, A high strength, family for line discharge class 3 to 5 and system voltage up to 800 kV

Giá 0 ₫

Chống sét Van dây trung...

Chống sét Van dây trung tính ABB Hitachi TEXLIM Q-CN145, Q-CN145, điện áp: 84 kV,  90 kV, 96 kV, 102 kV, 108 kV, 120 kV

Surge Arrester composite-housed TEXLIM, A high strength, family for line discharge class 3 to 5 and system voltage up to 800 kV

Giá 0 ₫

Chống sét Van dây trung...

Chống sét Van dây trung tính ABB Hitachi TEXLIM Q-CN170, Q-CN170, điện áp: 96 kV, 102 kV, 108 kV, 120 kV, 129 kV, 132 kV

Surge Arrester composite-housed TEXLIM, A high strength, family for line discharge class 3 to 5 and system voltage up to 800 kV

Giá 0 ₫

Chống sét Van dây trung...

Chống sét Van dây trung tính ABB Hitachi TEXLIM Q-CN245, Q-CN245, điện áp: 108 kV, 120 kV, 129 kV, 132 kV, 138 kV, 144 kV

Surge Arrester composite-housed TEXLIM, A high strength, family for line discharge class 3 to 5 and system voltage up to 800 kV

Giá 0 ₫