TYPE 2 AC SURGE PROTECTOR- chống sét nguồn điện cấp 2 Citel

TYPE 2 AC SURGE PROTECTOR- chống sét nguồn điện cấp 2 Citel

Có 82 sản phẩm.

Hiển thị 1-20 / 82 sản phẩm

Các bộ lọc có hiệu lực

DS72R-120/G, Citel...

DS72R-120/G, Citel DS72R-120/G, chống sét nguồn điện 1 pha cấp 2 Citel 120V-150V-180V-230V, Chống Sét Lan Truyền, chống sét

Giá 0 ₫

DS72R-230/G, Citel...

DS72R-230/G, Citel DS72R-230/G, chống sét nguồn điện 1 pha cấp 2 Citel 230V-255V-440V-580V, Chống Sét Lan Chuyền, chống sét

Giá 0 ₫

DS73R-120/G, Citel...

DS73R-120/G, Citel DS73R-120/G, chống sét nguồn điện 3 pha cấp 2 Citel 120V-150V-180V-230V, Chống Sét Lan Truyền, chống sét

Giá 0 ₫

DS74R-120/G, Citel...

DS74R-120/G, Citel DS74R-120/G, chống sét nguồn điện 4 pha cấp 2 Citel 120V-150V-208V-230V, Chống Sét Lan Truyền, chống sét

Giá 0 ₫

DS74R-230/G, Citel...

DS74R-230/G, Citel DS74R-230/G, chống sét nguồn điện 3 pha + N cấp 2 Citel 230V-255V-400V, Chống Sét Lan Chuyền, chống sét Citel

Giá 0 ₫