Switchgear protection- Chống sét Van Hitachi ABB bảo vệ thiết bị đóng cắt

Switchgear protection- Chống sét Van Hitachi ABB bảo vệ thiết bị đóng cắt

Các bộ lọc có hiệu lực

Chống sét van ABB...

Chống sét van ABB POLIM-D..PI-2, POLIM-D..PI-3, chống sét van ABB dạng phích cắm, điện áp 4 - 52 kV

Plug-in surge arrester ABB POLIM-D..PI-2/-3, Plug-in arrester for IEC class distribution high (DH) for AC systems up to 52 kV

Giá 0 ₫