Traction and railway systems- Chống sét Van Hitachi ABB cho sắt và đầu máy kéo

Traction and railway systems- Chống sét Van Hitachi ABB cho sắt và đầu máy kéo

Có 20 sản phẩm.

Hiển thị 1-20 / 20 sản phẩm

Các bộ lọc có hiệu lực

Chống sét Van Hitachi ABB...

Chống sét Van Hitachi ABB HVL-60, HVL-120, chống sét van dùng cho hệ thống đường sắt, tàu điện, điện áp 60 V DC -120 V DC

Voltage limiting device HVL for DC traction systems, consists of the parallel connection of a metal-oxide (MO) 

Giá 0 ₫

Chống sét van ABB, Hitachi...

Chống sét van ABB, Hitachi ABB POLIM-S..N, chống sét van oxit kim loại, được đúc trực tiếp trong vỏ silicon, điện áp lên đến 72kV

Surge arrester POLIM-S..N, Silicone-housed surge arrester of IEC class station medium (SM) for AC systems up to 72 kV, ABB

Giá 0 ₫

POLIM-R..N, ABB, Hitachi...

POLIM-R..N, ABB, Hitachi ABB, chống sét van oxit kim loại, có vỏ bọc silicon, Chống sét Van ABB

Surge arrester POLIM-R..N, Silicone-housed surge arrester AC systems up to 1 kV, POLIM-R..N is a surge arrester with metal-oxide

Giá 0 ₫

Chống sét van ABB...

Chống sét van ABB POLIM-C..HD, Chống sét van nguồn điện 1 chiều DC Hitachi ABB

Surge arrester POLIM-C..HD, Silicone-housed surge arrester for DC traction system up to 3 kV with class DC-A, Chống sét van ABB

Giá 0 ₫

POLIM-C..ND, Chống sét van...

POLIM-C..ND, Chống sét van ABB, Hitachi ABB, chống sét van ABB nguồn điện 1 chiều lên tới 3kV DC

Surge arrester POLIM-C..ND, Silicone-housed surge arrester for DC traction system up to 3 kV with class DC-A, Chống sét Van ABB

Giá 0 ₫

Surge arrester...

Surge arrester POLIM-H..-..D, Silicone-housed surge arrester for DC traction system up to 3kV with class DC-B, Chống Sét Van ABB

Giá 0 ₫

POLIM-H..-..D, Chống sét...

POLIM-H..-..D, Chống sét Van ABB, Hitachi ABB, chống sét van ABB nguồn điện 1 chiều lên đến 3 kV

Surge arrester POLIM-H..-..D, Silicone-housed surge arrester for DC traction system up to 3kV with class DC-B, Chống Sét Van ABB

Giá 0 ₫

POLIM-H..SD, Chống sét Van...

POLIM-H..SD, Chống sét Van ABB, Hitach ABB, chống sét van vỏ bọc silicon, điện áp 1 chiều DC lên tới 3kV

Surge arrester POLIM-H..SD, Silicone-housed surge arrester for DC traction system up to 3 kV with class DC-B, Chống Sét Van ABB

Giá 0 ₫

POLIM-X..ND, Chống Sét Van...

POLIM-X..ND, Chống Sét Van ABB, Hitachi ABB, Chống sét van nguồn điện 1 chiều DC lên đến 3kV, vỏ bọc silicon

Surge arrester POLIM-X..ND, Silicone-housed surge arrester for DC traction system up to 3 kV with class DC-C, Chống sét Van ABB

Giá 0 ₫

Chống Sét Van ABB POLIM...

Chống Sét Van ABB POLIM 4.5..ID, Hitachi ABB, chống sét van nguồn điện 1 chiều DC điện áp lên tới 3kV

Surge arrester POLIM 4.5..ID, Silicone-housed surge arrester for DC traction system up to 3 kV with class DC-C for indoor use

Giá 0 ₫