Kim Chống Sét Phát Xạ Sớm- kim thu sét phát tia tiên đạo

Kim Chống Sét Phát Xạ Sớm- kim thu sét phát tia tiên đạo

Có 28 sản phẩm.

Hiển thị 1-20 / 28 sản phẩm

Các bộ lọc có hiệu lực

PULSAR18-IMH1812, IMH-1812,...

Mã sản phẩm: PULSAR18-IMH1812, (IMH-1812, IMH - 1812, IMH 1812)

Kim thu sét phát xạ sớm, kim thu sét chủ động, kim thu sét phát tia tiên đạo
Xuất xứ: Pháp

Hãng: HELITA

Giá 0 ₫

PULSAR30-IMH3012, IMH-3012,...

Mã sản phẩm: PULSAR30-IMH3012, (IMH-3012, IMH - 3012, IMH 3012)

Kim thu sét phát xạ sớm, kim thu sét chủ động, kim thu sét phát tia tiên đạo
Xuất xứ: Pháp

Hãng: HELITA

Giá 0 ₫

PULSAR45-IMH4512, IMH-4512,...

Mã sản phẩm: PULSAR45-IMH4512, (IMH-4512, IMH - 4512, IMH 4512)

Kim thu sét phát xạ sớm, kim thu sét chủ động, kim thu sét phát tia tiên đạo
Xuất xứ: Pháp

Hãng: HELITA

Giá 0 ₫

PULSAR60-IMH6012, IMH-6012,...

Mã sản phẩm: PULSAR60-IMH6012, (IMH-6012, IMH - 6012, IMH 6012)

Kim thu sét phát xạ sớm, kim thu sét chủ động, kim thu sét phát tia tiên đạo
Xuất xứ: Pháp

Hãng: HELITA

Giá 0 ₫

Kim thu sét phát xạ sớm,...

Mã sản phẩm: Stormaster-ESE-15

Xuất xứ: Úc

Hãng: LPI

Kim thu sét phát xạ sớm, bán kính bảo vệ 51m (lắp ở độ cao 5m).

Kim thu sét phóng tia tiên đạo

Kim thu sét chủ động

Giá 0 ₫

Kim thu sét phát xạ sớm,...

Mã sản phẩm: Stormaster-ESE-30, ESE30, ESE-30, Stormaster-ESE30

Xuất xứ: Úc

Hãng: LPI

Kim thu sét phát xạ sớm, bán kính bảo vệ 71m (lắp ở độ cao 5m).

Kim thu sét phóng tia tiên đạo

Kim thu sét chủ động

Giá 0 ₫

Kim thu sét phát xạ sớm,...

Mã sản phẩm: Stormaster-ESE-50

Xuất xứ: Úc

Hãng: LPI

Kim thu sét phát xạ sớm, bán kính bảo vệ 95m (lắp ở độ cao 5m).

Kim thu sét phóng tia tiên đạo

Kim thu sét chủ động

Giá 0 ₫

Kim thu sét phát xạ sớm,...

Mã sản phẩm: Stormaster-ESE-60

Xuất xứ: Úc

Hãng: LPI

Kim thu sét phát xạ sớm, bán kính bảo vệ 107m (lắp ở độ cao 5m).

Kim thu sét phóng tia tiên đạo

Kim thu sét chủ động

Giá 0 ₫

Kim thu sét phát xạ sớm,...

Kim thu sét phát xạ sớm, kim thu sét phóng tia tiên đạo, kim thu sét chủ động, kim thu sét hiện đại, KEC-K0, KEC K0, KEC-K-0

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bán kính bảo vệ: 43m

Giá 0 ₫

Kim thu sét phát xạ sớm,...

Kim thu sét phát xạ sớm, kim thu sét phóng tia tiên đạo, kim thu sét chủ động, kim thu sét hiện đại, KEC-K2, KEC K2, KEC-K-2

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bán kính bảo vệ: 69m

Giá 0 ₫

Kim thu sét phát xạ sớm,...

Kim thu sét phát xạ sớm, kim thu sét phóng tia tiên đạo, kim thu sét chủ động, kim thu sét hiện đại, KEC-K3, KEC K3, KEC-K-3

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bán kính bảo vệ: 115m

Giá 0 ₫

Kim thu sét phát xạ sớm,...

Kim thu sét phát xạ sớm, kim thu sét phóng tia tiên đạo, kim thu sét chủ động, kim thu sét hiện đại, KEC-K1, KEC K1, KEC-K-1

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bán kính bảo vệ: 69m

Giá 0 ₫

Kim thu sét phát xạ sớm,...

Kim thu sét phát xạ sớm, kim thu sét phóng tia tiên đạo, kim thu sét chủ động, kim thu sét hiện đại, KEC-K1, KEC K1, KEC-K-1

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bán kính bảo vệ: 43m

Giá 0 ₫

Kim thu sét ESE NLP...

Kim thu sét ESE NLP 1100-15, kim thu sét phát xạ sớm, NLP-1100-15, NLP 1100 15, NLP 1100-15, NLP - 1100 - 15

Mã sản phẩm: NLP-1100-15

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Hãng: Cirprotec

Bán kính bảo vệ: 51m

Giá 0 ₫

Kim thu sét ESE NLP...

Kim thu sét ESE NLP 1100-30, kim thu sét phát xạ sớm, NLP-1100-30, NLP 1100 30, NLP 1100-30, NLP - 1100 - 30

Mã sản phẩm: NLP-1100-30

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Hãng: Cirprotec

Bán kính bảo vệ: 71m

Giá 0 ₫

Kim thu sét ESE NLP...

Kim thu sét ESE NLP 1100-44, kim thu sét phát xạ sớm, NLP-1100-44, NLP 1100 44, NLP 1100-44, NLP - 1100 - 44

Mã sản phẩm: NLP-1100-44

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Hãng: Cirprotec

Bán kính bảo vệ: 84m

Giá 0 ₫

Kim thu sét ESE NLP 2200,...

Kim thu sét ESE NLP-2200, kim thu sét phát xạ sớm, NLP 2200, NLP - 2200, NLP2200, kim thu sét chủ động, kim thu sét phóng tia tiên đạo

Mã sản phẩm: NLP-2200

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Hãng: Cirprotec

Bán kính bảo vệ: 107m

Giá 0 ₫

KIM THU SÉT E.S.E CIRPROTEC...

KIM THU SÉT E.S.E CIRPROTEC NIMBUS CPT-1

Kim thu sét phát xạ sớm CIRPROTEC NIMBUS CPT-1, CIRPROTEC NIMBUS CPT-1, NIMBUS CPT-1, CPT-1, CPT1, NIMBUS CPT1

Bán kính bảo vệ: 65m

Xuất xứ: Tây ban nha

Hãng: Cirprotec

Giá 0 ₫

Kim thu sét ESE CPT1 bán...

KIM THU SÉT E.S.E CIRPROTEC NIMBUS CPT-1

Kim thu sét phát xạ sớm CIRPROTEC NIMBUS CPT-1, CIRPROTEC NIMBUS CPT-1, NIMBUS CPT-1, CPT-1, CPT1, NIMBUS CPT1

Bán kính bảo vệ: 65m

Xuất xứ: Tây ban nha

Hãng: Cirprotec

Giá 0 ₫