Surge protectors AC Power- chống sét nguồn điện Citel

Surge protectors AC Power- chống sét nguồn điện Citel

Có 218 sản phẩm.

Hiển thị 1-20 / 218 sản phẩm

Các bộ lọc có hiệu lực

DS250E-48DC, Citel...

DS250E-48DC, Citel DS250E-48DC, Chống sét nguồn điện 1 chiều 48VDC, cắt lọc sét nguồn điện 1 chiều 48V DC, Chống Sét Lan Truyền

Giá 0 ₫

DS250VG-300, Citel...

DS250VG-300, Citel DS250VG-300, DS250VG series Type 1+2+3 surge protector VG Technology, chống sét nguồn điện cấp 1+2+3 Citel

Giá 0 ₫

Chống sét Citel, MSB10-120,...

Chống sét Citel, MSB10-120, MSB10-24, MSB10-31-230, MSB10-400, MSB10-400(UL), MSB10-480(UL), MSB10C-400, MSB10V-120, MSB10V-400

Thiết bị chống sét nguồn điện đấu dây sẵn

Giá 0 ₫

DS44VG-230, Citel...

DS44VG-230, Citel DS44VG-230, chống sét nguồn điện 3 pha+N cấp 2+3 Citel 230V-255V-400V-440V, Chống Sét Lan truyền, chống sét

Giá 0 ₫

DS250VG-120, Citel...

DS250VG-120, Citel DS250VG-120, DS250VG series Type 1+2+3 surge protector VG Technology, chống sét nguồn điện cấp 1+2+3 Citel

Giá 0 ₫

DS71R-48DC, Citel...

DS71R-48DC, Citel DS71R-48DC, chống sét nguồn điện 1 chiều 48V DC, cắt lọc sét lan truyền nguồn điện 1 chiều cấp 1+2 48V DC

Giá 0 ₫

DS44VG-230/G, Citel...

DS44VG-230/G, Citel DS44VG-230/G, chống sét nguồn điện 3 pha+N cấp 2+3 Citel 230V-255V-440V, Chống Sét Lan truyền, chống sét

Giá 0 ₫

DS72R-48DC, Citel...

DS72R-48DC, Citel DS72R-48DC, chống sét nguồn điện 1 chiều 48V DC, cắt lọc sét lan truyền nguồn điện 1 chiều cấp 1+2 48V DC

Giá 0 ₫

DS72R-120/G, Citel...

DS72R-120/G, Citel DS72R-120/G, chống sét nguồn điện 1 pha cấp 2 Citel 120V-150V-180V-230V, Chống Sét Lan Truyền, chống sét

Giá 0 ₫

DS250VG-400, Citel...

DS250VG-400, Citel DS250VG-400, chống sét nguồn điện 1 pha cấp 1+2+3 Citel 230V-400V-440V, chống sét lan truyền, chống sét

Giá 0 ₫