Chống sét cáp đồng trục- cáp dẫn sóng cao tần RF Feeder NOVARIS - Surge Protection Coaxial & RF Protection Novaris

Chống sét cáp đồng trục- cáp dẫn sóng cao tần RF Feeder NOVARIS - Surge Protection Coaxial & RF Protection Novaris

Có 19 sản phẩm.

Hiển thị 1-19 / 19 sản phẩm

Các bộ lọc có hiệu lực

CSTUB-D-MF-900,...

CSTUB-D-MF-900, CSTUB-D-FF-900, CSTUB-N-MF-900, CN-FF-230-6, chống sét cáp đồng trục cao tần RF Feeder, loại kết nối kiểu D, N

Giá 0 ₫

CSTUB-N-FF-900,...

CSTUB-N-FF-900, CSTUB-D-MF-2400, CSTUB-D-FF-2400, chống sét cáp đồng trục cao tần RF Feeder, loại kết nối kiểu CSTUB N, D

Giá 0 ₫

CSTUB-N-MF-2400,...

CSTUB-N-MF-2400, CSTUB-N-FF-2400, chống sét cáp đồng trục cao tần RF Feeder, loại kết nối kiểu CSTUB N, Chống sét NOVARIS

Giá 0 ₫

CEIA-078, CEIA-158,...

CEIA-078, CEIA-158, CEIA-318, chống sét cáp đồng trục Feeder RF băng tần MF, HF và VHF, chống sét cáp dẫn sóng cao tần, NOVARIS

Giá 0 ₫