Cọc tiếp địa

Cọc tiếp địa

Chỉ có 1 sản phẩm.

Hiển thị 1-1 / 1 sản phẩm

Các bộ lọc có hiệu lực

Cọc tiếp địa thép mạ đồng-...

Cọc tiếp địa đồng hoặc thép mạ đồng dài 2400 mm, Ø14 mm theo tiêu chuẩn IEC 62501 và TCN2068-174

 

Các loại cọc tiếp địa tiêu biểu:

 + Cọc tiếp địa L2,4m, phi 16 (ẤN ĐỘ)

+ Cọc tiếp địa L2,4m, phi 14.2 (ẤN ĐỘ) 
+ Cọc tiếp địa L3,0m, phi 16 (ẤN ĐỘ) 
+ Cọc tiếp địa L3,0m, phi 14.2 (ẤN ĐỘ)
Giá 0 ₫