DC Arresters- TRIDELTA offers surge arresters up to 4-8 kV DC for rolling stock- Chống sét Van nguồn điện 1 chiều TRIDELTA

DC Arresters- TRIDELTA offers surge arresters up to 4-8 kV DC for rolling stock- Chống sét Van nguồn điện 1 chiều TRIDELTA

Các bộ lọc có hiệu lực

Chống sét van TRIDELTA...

Chống sét van TRIDELTA nguồn điện 1 chiều, điện áp lên đến 4.8 kV DC, dùng cho đầu máy toa xe, xe điện, thiết bị DC, đường dây trên không

Giá 0 ₫