Thiết bị chống sét nguồn điện cấp 1 và cấp 1-2 ABB OVR

Thiết bị chống sét nguồn điện cấp 1 và cấp 1+2 ABB OVR

Thiết bị chống sét nguồn điện cấp 1 và cấp 1-2 ABB OVR

Có 54 sản phẩm.

Hiển thị 1-20 / 54 sản phẩm

Các bộ lọc có hiệu lực

OVR SO 100-400,...

OVR SO 100-400, 2CTB815101R9600, 3660308515032, B751503, thiết bị chống sét nguồn điện 3 pha cấp 2 230/400 AC ABB mạng điện TN-S

Giá 0 ₫

OVR T1 100 N,...

OVR T1 100 N, 2CTB815101R0500, 3660308510860, 510105, thiết bị chống sét dây trung tính 230 / 400 V AC,  10 / 350 µs 100 kA

Giá 0 ₫

OVR T1 1N 25-255,...

OVR T1 1N 25-255, 2CTB815101R1500, 3660308510921, 510115, chống sét nguồn điện 1 pha 230 / 400 V, dòng sét 10 / 350 µs 50 kA

Giá 0 ₫

OVR T1 25 255-7,...

OVR T1 25 255-7, 2CTB815101R8700, 3660308514110, B751411, chống sét nguồn điện 1 pha 230 / 400 V, dòng sét 10 / 350 µs 25 kA

Giá 0 ₫

OVR T1 25 440-50,...

OVR T1 25 440-50, 2CTB815101R9300, 3660308514929, B751492, chống sét nguồn điện 1 pha 400/690 V, dòng sét 10 / 350 µs 25 kA, ABB

Giá 0 ₫

OVR T1 25 N,...

OVR T1 25 N, 2CTB815101R9700, 3660308517043, B751704, chống sét nguồn điện 1 pha 230 / 400 V, dòng sét 10 / 350 µs 25 kA, ABB

Giá 0 ₫

OVR T1 25-255,...

OVR T1 25-255, 2CTB815101R0100, 3660308510877, 510101, chống sét nguồn điện 1 pha 230 / 400 V, dòng sét 10 / 350 µs 25 kA, ABB

Giá 0 ₫

OVR T1 2L 25-255,...

OVR T1 2L 25-255, 2CTB815101R1200, 3660308510891, 510112, chống sét nguồn điện 1 pha 230/400 V, dòng sét 10 / 350 µs 25 kA, ABB

Giá 0 ₫

OVR T1 3L 25-255,...

OVR T1 3L 25-255, 2CTB815101R1300, 3660308510907, 510113, chống sét nguồn điện 3 pha 230/400 V, dòng sét 10/350 µs 75 kA, ABB

Giá 0 ₫

OVR T1 3N 25 255-7,...

OVR T1 3N 25 255-7, 2CTB815101R8800, 3660308514127, B751412, chống sét nguồn điện 3 pha, dòng sét 10/350 µs 100 kA - 175 kA, ABB

Giá 0 ₫

OVR T1 3N 25-255,...

OVR T1 3N 25-255, 2CTB815101R1600, 3660308510938, 510116, chống sét nguồn điện 3 pha, dòng sét 10/350 µs 100 kA - 175 kA, ABB

Giá 0 ₫

OVR T1 4L 25-255,...

OVR T1 4L 25-255, 2CTB815101R1400, 3660308510914, 510114, chống sét nguồn điện 3 pha, dòng sét 10/350µs 25kA - 60kA - 100kA, ABB

Giá 0 ₫

OVR T1 50 N,...

OVR T1 50 N, 2CTB815101R0400, 3660308510853, 510104, chống sét dây mát trung tính âm, dòng sét 10/350µs 25 kA - 50kA, ABB

Giá 0 ₫