Surge Arrester porcelain-housed EXLIM- Chống sét Van Hitachi ABB có vỏ bọc bằng sứ

Surge Arrester porcelain-housed EXLIM- Chống sét Van Hitachi ABB có vỏ bọc bằng sứ

Có 12 sản phẩm.

Hiển thị 1-12 / 12 sản phẩm

Các bộ lọc có hiệu lực

Surge Arrester...

Surge Arrester porcelain-housed EXLIM, A high strength arrester family for line discharge class 2 to 5 and system voltage up to 800 kV

Giá 0 ₫

Chống sét Van ABB, Chống...

Chống sét Van ABB, Chống sét Van ABB Hitachi EXLIM, có vỏ bảo vệ bằng sứ, điện áp hệ thống lên đến 800 kV, Chống Sét Van ABB

Surge Arrester porcelain-housed EXLIM, A high strength arrester family for line discharge class 2 to 5 and system voltage up to 800 kV

Giá 0 ₫

Chống sét Van ABB EXLIM R,...

Chống sét Van ABB EXLIM R, Chống sét van ABB Hitachi, điện áp System voltages (Us) 52 - 170 kV, Rated voltages (Ur) 42 - 168 kV

Surge Arrester porcelain-housed EXLIM, A high strength arrester family for line discharge class 2 to 5 and system voltage up to 800 kV

Giá 0 ₫

Zinc Oxide Surge Arrester...

Zinc Oxide Surge Arrester EXLIM R, Chống sét Van ABB EXLIM R, System voltages (Us) 52 - 170 kV, Rated voltages (Ur) 42 - 168 kV

Chống sét Van ABB EXLIM R, Chống sét van ABB Hitachi, điện áp System voltages (Us) 52 - 170 kV, Rated voltages (Ur) 42 - 168 kV

Surge Arrester porcelain-housed EXLIM, A high strength arrester family for line discharge class 2 to 5 and system voltage up to 800 kV

Giá 0 ₫

Zinc Oxide Surge Arrester...

Zinc Oxide Surge Arrester EXLIM Q-E, chống sét van ABB Hitachi, System voltages (Us) 52 - 245 kV, Rated voltages (Ur) 43 - 228kV

Chống sét van ABB EXLIM Q-E, chống sét van ABB Hitachi, điện áp hệ thống (Us): 52 - 245 kV, Điện áp định mức (Ur): 43 - 228 kV

Giá 0 ₫

Zinc Oxide Surge Arrester...

Zinc Oxide Surge Arrester EXLIM Q-D, Chống Sét Van ABB, System voltages (Us): 170 - 420 kV, Rated voltages (Ur): 132 - 420 kV

Chống sét van ABB EXLIM Q-D, chống sét Van ABB Hitachi, điện áp hệ thống (Us): 170 - 420 kV, Điện áp định mức (Ur): 132 - 420 kV

Giá 0 ₫

Zinc Oxide Surge Arrester...

Zinc Oxide Surge Arrester EXLIM P, chống sét Van ABB vỏ sứ, System voltages (Us): 52 - 550 kV, Rated voltages (Ur): 42 - 444 kV

Chống sét van ABB EXLIM P, chống sét Van vỏ sứ ABB Hitachi, điện áp hệ thống (Us): 52 - 550 kV, Điện áp định mức (Ur): 42 - 444 kV

Giá 0 ₫

Zinc Oxide Surge Arrester...

Zinc Oxide Surge Arrester EXLIM T, chống sét Van ABB sứ, System voltages (Us): 245 - 800 kV, Rated voltages (Ur): 180 - 624 kV

Chống sét van ABB EXLIM T, chống sét Van vỏ sứ ABB Hitachi, điện áp hệ thống (Us): 245 - 800 kV, Điện áp định mức (Ur): 180 - 624 kV

Giá 0 ₫