Thiết bị chống sét lan truyền Ingesco- SLS-B-C100- SLS-B-C50

Thiết bị chống sét lan truyền Ingesco, SLS-B+C100, SLS-B+C50, SLS-C20

Thiết bị chống sét lan truyền Ingesco- SLS-B-C100- SLS-B-C50

Các bộ lọc có hiệu lực

SLS-C20/1+1, 370219,...

SLS-C20/1+1, 370219, SLS-C20/220V, 370221, thiết bị chống sét đánh nguồn điện 1 pha Ingesco, 12 kA 10/350μs, 20kA - 40 kA 8/20μs

Giá 0 ₫