Giải pháp chống sét cho thủy điện

Giải pháp chống sét cho thủy điện

Các bộ lọc có hiệu lực

Chống sét trực tiếp cho...

Chống sét trực tiếp cho thủy điện: Dùng phương pháp kết hợp lồng Faraday và kim Franklin cổ điển

+ Chống sét trực tiếp cho khu vực nhà máy, khu vực điều khiển

+ Chống sét trực tiếp cho khu vực đập

Giá 0 ₫

Chống sét lan truyền, cắt...

Chống sét lan truyền, chống xung sét cảm ứng

+ Chống sét lan truyền đướng nguồn điện, cắt lọc sét đường điện: cấp 1, cấp 2, cấp 3

+ Chống sét đường tín hiệu, cắt lọc sét đường tín hiệu: Mạng lan, điện thoại, Internet, PLC

Giá 0 ₫