Chống sét van cao thế HITACHI ABB- High-voltage surge arresters HITACHI ABB

Chống sét van cao thế HITACHI ABB- High-voltage surge arresters HITACHI ABB

Có 127 sản phẩm.

Hiển thị 1-20 / 127 sản phẩm

Các bộ lọc có hiệu lực

Surge Arrester...

Surge Arrester porcelain-housed EXLIM, A high strength arrester family for line discharge class 2 to 5 and system voltage up to 800 kV

Giá 0 ₫

Surge Arrester...

Surge Arrester composite-housed TEXLIM, A high strength, family for line discharge class 3 to 5 and system voltage up to 800 kV

Giá 0 ₫

Chống sét Van Hitachi ABB...

Chống sét Van Hitachi ABB PEXLIM P-Y, Chống sét van ABB, PEXLIM P-YV420, P-YV420, điện áp: 330kV-336kV-342kV-378kV-390kV - 396kV

Surge Arresters Buyer´s Guide - Section PEXLIM P-Y, Zinc Oxide Surge Arrester PEXLIM P-Y, Chống sét van Hitach ABB PEXLIM P-Y

Giá 0 ₫

Chống sét Van ABB, Chống...

Chống sét Van ABB, Chống sét Van ABB Hitachi EXLIM, có vỏ bảo vệ bằng sứ, điện áp hệ thống lên đến 800 kV, Chống Sét Van ABB

Surge Arrester porcelain-housed EXLIM, A high strength arrester family for line discharge class 2 to 5 and system voltage up to 800 kV

Giá 0 ₫

Chống sét Van ABB, Chống...

Chống sét Van ABB, Chống sét Van ABB Hitachi TEXLIM, có vỏ bọc bằng nhựa composite và điện áp hệ thống lên đến 800 kV, Chống Sét

Surge Arrester composite-housed TEXLIM, A high strength, family for line discharge class 3 to 5 and system voltage up to 800 kV

Giá 0 ₫

Chống sét Van Hitachi ABB...

Chống sét Van Hitachi ABB PEXLIM P-Y, Chống sét van ABB, PEXLIM P-YH550, P-YH550, điện áp: 396 kV - 420 kV - 444 kV, Chống Sét

Surge Arresters Buyer´s Guide - Section PEXLIM P-Y, Zinc Oxide Surge Arrester PEXLIM P-Y, Chống sét van Hitach ABB PEXLIM P-Y

Giá 0 ₫

Chống sét Van ABB EXLIM R,...

Chống sét Van ABB EXLIM R, Chống sét van ABB Hitachi, điện áp System voltages (Us) 52 - 170 kV, Rated voltages (Ur) 42 - 168 kV

Surge Arrester porcelain-housed EXLIM, A high strength arrester family for line discharge class 2 to 5 and system voltage up to 800 kV

Giá 0 ₫

Surge Arrester Buyer's...

Surge Arrester Buyer's Guide - Section TEXLIM Q-C, Zinc-Oxide Surge Arrester TEXLIM Q-C, Chống Sét Van ABB, điện áp đến 800 kV

Surge Arrester composite-housed TEXLIM, A high strength, family for line discharge class 3 to 5 and system voltage up to 800 kV

Giá 0 ₫

Surge Arrester...

Surge Arrester silicone-housed PEXLIM, A flexible silicone-housed arrester family for line discharge class 2 to 5 and system voltage up to 550 kV

Giá 0 ₫

Zinc Oxide Surge Arrester...

Zinc Oxide Surge Arrester EXLIM R, Chống sét Van ABB EXLIM R, System voltages (Us) 52 - 170 kV, Rated voltages (Ur) 42 - 168 kV

Chống sét Van ABB EXLIM R, Chống sét van ABB Hitachi, điện áp System voltages (Us) 52 - 170 kV, Rated voltages (Ur) 42 - 168 kV

Surge Arrester porcelain-housed EXLIM, A high strength arrester family for line discharge class 2 to 5 and system voltage up to 800 kV

Giá 0 ₫

Chống sét Van ABB Hitachi...

Chống sét Van ABB Hitachi TEXLIM Q-CV123, Q-CV123, điện áp: 90kV, 96kV, 102kV, 108kV, 120kV, 129kV, 132kV, 138kV, 144 kV, 150 kV

Surge Arrester composite-housed TEXLIM, A high strength, family for line discharge class 3 to 5 and system voltage up to 800 kV

Giá 0 ₫

Chống sét Van ABB, Hitach...

Chống sét Van ABB, Hitach ABB PEXLIM R-Y, Q-Y, P-Z, P-Y, điện áp 24 - 170, 52 - 420, 52 - 420, 300 - 550 kV, 18 - 144, 42 - 396, 42 - 396, 228 - 444 kV

Surge Arrester silicone-housed PEXLIM, A flexible silicone-housed arrester family for line discharge class 2 to 5 and system voltage up to 550 kV

Giá 0 ₫

Chống sét Van ABB Hitachi...

Chống sét Van ABB Hitachi TEXLIM Q-CV145, Q-CV145, điện áp: 108 kV, 120 kV, 132 kV, 138 kV, 144 kV, 150 kV, 162 kV, 168 kV

Surge Arrester composite-housed TEXLIM, A high strength, family for line discharge class 3 to 5 and system voltage up to 800 kV

Giá 0 ₫

Chống sét Van ABB, Hitach...

Chống sét Van ABB, Hitach ABB PEXLIM R-Y, điện áp 24 - 170 kV, 18 - 144 kV, Chống Sét Van ABB PEXLIM R-Y

Surge Arrester silicone-housed PEXLIM, A flexible silicone-housed arrester family for line discharge class 2 to 5 and system voltage up to 550 kV

Giá 0 ₫

Zinc Oxide Surge Arrester...

Zinc Oxide Surge Arrester EXLIM Q-E, chống sét van ABB Hitachi, System voltages (Us) 52 - 245 kV, Rated voltages (Ur) 43 - 228kV

Chống sét van ABB EXLIM Q-E, chống sét van ABB Hitachi, điện áp hệ thống (Us): 52 - 245 kV, Điện áp định mức (Ur): 43 - 228 kV

Giá 0 ₫

Chống sét Van ABB Hitachi...

Chống sét Van ABB Hitachi TEXLIM Q-CH170, Q-CH170, điện áp: 132 kV, 138 kV, 144 kV, 150 kV, 162 kV, 168 kV, 180 kV, Chống Sét

Surge Arrester composite-housed TEXLIM, A high strength, family for line discharge class 3 to 5 and system voltage up to 800 kV

Giá 0 ₫

Zinc Oxide Surge Arrester...

Zinc Oxide Surge Arrester PEXLIM R-Y, Protection of switchgear, transformers and other equipment in high voltage systems against atmospheric and switching overvoltages

Surge Arrester silicone-housed PEXLIM, A flexible silicone-housed arrester family for line discharge class 2 to 5 and system voltage up to 550 kV

Giá 0 ₫

Chống sét Van ABB Hitachi...

Chống sét Van ABB Hitachi TEXLIM Q-CV170, Q-CV170, điện áp: 132 kV, 138 kV, 144 kV, 150 kV, Chống Sét Van ABB, Chống Sét ABB

Surge Arrester composite-housed TEXLIM, A high strength, family for line discharge class 3 to 5 and system voltage up to 800 kV

Giá 0 ₫