TYPE 1 AND TYPE 2 DC SURGE PROTECTOR- chống sét điện 1 chiều

TYPE 1 AND TYPE 2 DC SURGE PROTECTOR- chống sét điện 1 chiều

Có 11 sản phẩm.

Hiển thị 1-11 / 11 sản phẩm

Các bộ lọc có hiệu lực

DS250E-48DC, Citel...

DS250E-48DC, Citel DS250E-48DC, Chống sét nguồn điện 1 chiều 48VDC, cắt lọc sét nguồn điện 1 chiều 48V DC, Chống Sét Lan Truyền

Giá 0 ₫

DS71R-48DC, Citel...

DS71R-48DC, Citel DS71R-48DC, chống sét nguồn điện 1 chiều 48V DC, cắt lọc sét lan truyền nguồn điện 1 chiều cấp 1+2 48V DC

Giá 0 ₫

DS72R-48DC, Citel...

DS72R-48DC, Citel DS72R-48DC, chống sét nguồn điện 1 chiều 48V DC, cắt lọc sét lan truyền nguồn điện 1 chiều cấp 1+2 48V DC

Giá 0 ₫

DS72RS-48DC, Citel...

DS72RS-48DC, Citel DS72RS-48DC, chống sét nguồn điện 1 chiều 48V DC, cắt lọc sét lan truyền nguồn điện 1 chiều cấp 1+2 48V DC

Giá 0 ₫

DS41S-75DC, Citel...

DS41S-75DC, Citel DS41S-75DC, chống sét nguồn điện 1 chiều 75 VDC, cắt lọc sét lan truyền nguồn điện 1 chiều cấp 2 75 VDC

Giá 0 ₫

DS42S-48DC, Citel...

DS42S-48DC, Citel DS42S-48DC, chống sét nguồn điện 1 chiều 48 VDC, cắt lọc sét lan truyền nguồn điện 1 chiều cấp 2 48 VDC

Giá 0 ₫

DS42S-75DC, Citel...

DS42S-75DC, Citel DS42S-75DC, chống sét nguồn điện 1 chiều 75 VDC, cắt lọc sét lan truyền nguồn điện 1 chiều cấp 2 75 VDC

Giá 0 ₫

DS220-12DC, Citel...

DS220-12DC, Citel DS220-12DC, chống sét nguồn điện 1 chiều 12 VDC, cắt lọc sét lan truyền nguồn điện 1 chiều cấp 2 12 VDC

Giá 0 ₫

DS220-24DC, Citel...

DS220-24DC, Citel DS220-24DC, chống sét nguồn điện 1 chiều 24 VDC, cắt lọc sét lan truyền nguồn điện 1 chiều cấp 2 24 VDC

Giá 0 ₫

DS239-48DC, Citel...

DS239-48DC, Citel DS230-48DC, chống sét nguồn điện 1 chiều 48 VDC, cắt lọc sét lan truyền nguồn điện 1 chiều cấp 2 48 VDC

Giá 0 ₫