Wind power applications- Chống sét Van Hitachi ABB cho hệ thống điện gió- phong điện

Wind power applications- Chống sét Van Hitachi ABB cho hệ thống điện gió- phong điện

Các bộ lọc có hiệu lực

Chống sét van Hitachi ABB...

Chống sét van Hitachi ABB POLIM-I..N, điện áp đến 72kV: 4kV, 6kV, 9kV, 10kV, 12kV, 15kV, 22kV, 35kV, 52kV, 72kV

Surge arrester POLIM-I..N, Silicone-housed surge arrester of IEC class station low (SL) for AC systems up to 72 kV

Giá 0 ₫

Chống sét van Hitachi ABB...

Chống sét van Hitachi ABB POLIM-I..N, chống sét van oxit kim loại, vỏ bọc silicon đúc trực tiếp, điện áp tớ 72kV

Surge arrester POLIM-I..N, Silicone-housed surge arrester of IEC class station low (SL) for AC systems up to 72 kV

Giá 0 ₫

Chống sét Van ABB, Hitachi...

Chống sét Van ABB, Hitachi ABB POLIM-H..-.., oxit kim loại, đúc trực tiếp trong vỏ silicon, điệp áp lên đến 72kV

Surge arrester POLIM-H..-.., Silicone-housed surge arrester of IEC class station high (SH) for AC systems up to 72 kV

Giá 0 ₫