Giải pháp chống sét đánh máy bay, ô tô và các phương tiện giao thông