Danh sách sản phẩm theo thương hiệu ALLTEC - Mỹ

ALLTEC - Mỹ, kim chống sét chủ động hiện đại phân tán sét, kim phân tán sét, kim phân tán sét chủ động

ALLTEC - Mỹ, kim chống sét chủ động hiện đại phân tán sét, kim phân tán sét, kim phân tán sét chủ động

Có 36 sản phẩm.

Hiển thị 1-20 / 36 sản phẩm

KSBC 5V TDD, KSBC 5V TDI*,...

KSBC 5V TDD, KSBC 5V TDI*, KSBT 24V SDD, chống sét đường tín hiệu truyền thông, tín hiệu đo lường, tín hiệu điều khiển, Alltec

The KSBC and KSBT series are designed for use at LPZ 0B-2 or higher
to protect shielded 2 wire unbalanced analog signals typically used in
measurement, control or thermocouple circuits. 

Giá 0 ₫

KSBC 5V TID, KSBC 5V TII*,...

KSBC 5V TID, KSBC 5V TII*, KSBT 24V SID, KSBT 24V SID, Chống sét đường tín hiệu số 2 dây cân bằng, mạch đo lường, điều khiển

The KSB* ID and KSB* II series are designed for use at LPZ 0B-2 or
higher to protect shielded 2 wire balanced digital signals typically used in
measurement and control circuits. The KSBC TII and KSBT SII contain a
GDT between the shield & ground.

Giá 0 ₫

KSBT 24V SDI*, KSBT 60V...

KSBT 24V SDI*, KSBT 60V SDD, KSBT 60V SDI*, chống sét đường tín hiệu truyền thông, tín hiệu đo lường, tín hiệu điều khiển

The KSBC and KSBT series are designed for use at LPZ 0B-2 or higher
to protect shielded 2 wire unbalanced analog signals typically used in
measurement, control or thermocouple circuits. 

Giá 0 ₫

KSBT 24V SII*, KSBT 60V...

KSBT 24V SII*, KSBT 60V SID, KSBT 60V SII*, Chống sét đường tín hiệu số 2 dây cân bằng, chống sét mạch đo lường, điều khiển

The KSB* ID and KSB* II series are designed for use at LPZ 0B-2 or
higher to protect shielded 2 wire balanced digital signals typically used in
measurement and control circuits. The KSBC TII and KSBT SII contain a
GDT between the shield & ground.

Giá 0 ₫

TerraStat TS-100, TS100,...

TerraStat TS-100, TS100, Kim phân tán điện tích, kim giải tỏa điện tích, giải tỏa điện tích sét, phân tán điện tích sét, chống sét

Giá 0 ₫

TerraStreamer® Early...

TerraStreamer® Early Streamer Emission (ESE) Terminals, kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ tia tiên đạo sớm ESE TerraStreame

Giá 0 ₫

TS100-A-12-12,...

TS100-A-12-12, TS100-A-12-18, TS100-A-12-24, kim phân tán sét, điện cực phân tán sét, kim điện cực phân tán đám mây tích điện

Giá 0 ₫