Danh sách sản phẩm theo thương hiệu KEC - Korea Hàn Quốc

KEC - Korea Hàn Quốc

KEC - Korea Hàn Quốc

Có 5 sản phẩm.

Hiển thị 1-5 / 5 sản phẩm

Kim thu sét phát xạ sớm,...

Kim thu sét phát xạ sớm, kim thu sét phóng tia tiên đạo, kim thu sét chủ động, kim thu sét hiện đại, KEC-K0, KEC K0, KEC-K-0

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bán kính bảo vệ: 43m

Giá 0 ₫

Kim thu sét phát xạ sớm,...

Kim thu sét phát xạ sớm, kim thu sét phóng tia tiên đạo, kim thu sét chủ động, kim thu sét hiện đại, KEC-K1, KEC K1, KEC-K-1

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bán kính bảo vệ: 43m

Giá 0 ₫

Kim thu sét phát xạ sớm,...

Kim thu sét phát xạ sớm, kim thu sét phóng tia tiên đạo, kim thu sét chủ động, kim thu sét hiện đại, KEC-K1, KEC K1, KEC-K-1

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bán kính bảo vệ: 69m

Giá 0 ₫

Kim thu sét phát xạ sớm,...

Kim thu sét phát xạ sớm, kim thu sét phóng tia tiên đạo, kim thu sét chủ động, kim thu sét hiện đại, KEC-K2, KEC K2, KEC-K-2

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bán kính bảo vệ: 69m

Giá 0 ₫

Kim thu sét phát xạ sớm,...

Kim thu sét phát xạ sớm, kim thu sét phóng tia tiên đạo, kim thu sét chủ động, kim thu sét hiện đại, KEC-K3, KEC K3, KEC-K-3

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bán kính bảo vệ: 115m

Giá 0 ₫