search

Cọc tiếp địa thép mạ kẽm V63 dài 2,4m, cọc tiếp địa thép mạ kẽm V63 dài 2,5m, cọc tiếp địa thép mạ kẽm V63x63x6 dài 2,5m

0 ₫
Thuế

Cọc tiếp địa thép mạ kẽm V63 dài 2,4m, cọc tiếp địa thép mạ kẽm V63 dài 2,5m, cọc tiếp địa thép mạ kẽm V63x63x6 dài 2,5m


Số lượng

Cọc tiếp địa thép mạ kẽm

Dài 2,4m làm bằng thép V5 hoặc V6

Cọc tiếp địa thép mạ kẽm, cọc thép mạ kẽm V63x6, cọc thép mạ kẽm V63x63x6, cọc tiếp địa thép mạ kẽm V63x63x5

Cọc tiếp địa thép mạ kẽm V63, cọc tiếp địa thép mạ kẽm V50, cọc tiếp địa địa thép mạ kẽm V63x63x6, cọc tiếp địa mạ kẽm V63x63x5

Cọc tiếp địa thép mạ kẽm V63 dài 2,4m, cọc tiếp địa thép mạ kẽm V63 dài 2,5m, cọc tiếp địa thép mạ kẽm V63x63x6 dài 2,5m

 


Tham Chiếu Cụ Thể