search

Chống Sét, Chống Sét Trực Tiếp, Chống Sét Lan Truyền, Cắt lọc sét, Chống Sét Tốt Nhất

0 ₫
Thuế

Chống Sét, Chống Sét Trực Tiếp, Chống Sét Lan Truyền, Cắt lọc sét, Chống Sét Tốt Nhất

Số lượng

Chống Sét, Chống Sét Trực Tiếp, Chống Sét Lan Truyền, Cắt lọc sét, Chống Sét Tốt Nhất

Bản đồ mật độ sét Việt Nam, Bản đồ mật độ sét toàn cầu, Bản đồ mật độ sét trên toàn thế giới, Bản đồ mật độ sét địa cầu

HTTPS://SCIENCE.NASA.GOV/SCIENCE-NEWS/SCIENCE-AT-NASA/2001/AST05DEC_1

12450.jpg

Phụ lục mật độ sét đánh theo địa danh tỉnh thành

12465.jpg

Kiến thức chống sét

 

P3: Những nguyên tắc trong thiết lập hệ thống chống sét

P4: Phân vùng bảo vệ

Lightning Protection Zone

Tham Chiếu Cụ Thể