search

Chống sét nguồn điện cấp 1, DB M 1 150 FM, DB M 1 255 FM, DB M 1 320 FM, cắt lọc sét nguồn điện 1 pha 63A

0 ₫
Thuế

 

 

Thiết bị chống sét lan truyền

Model: DEHNBloc Maxi: DB M 1 150 FM, DB M 1 255 FM, DB M 1 320 FM

Hãng: DEHN

Xuất xứ: Đức

 

Số lượng

Thiết bị chống sét lan truyền

Model: DEHNBloc Maxi: DB M 1 150 FM, DB M 1 255 FM, DB M 1 320 FM

Hãng: DEHN

Xuất xứ: Đức


 

 

DB M 1 150 FM

Thiết bị DEHNbloc DBM Chống sét cấp I trên đường điện cho từng dây pha theo chuẩn quốc tế EN 61643-11 và IEC 61643-1, 110/150 V, L-N vµ N-E xung 10/350 µs là 35kA, xung 8/20 µs là 35kA, điện áp bảo vệ 1,5kV.cổng nối tín hiệu cảnh báo

 

DB M 1 255 FM

 

Thiết bị DEHNbloc DBM Chống sét cấp I trên đường điện cho từng dây pha theo chuẩn quốc tế EN 61643-11 và IEC 61643-1, 220/255 V, L-N vµ N-E xung 10/350 µs là 50kA, xung 8/20 µs là 50kA, điện áp bảo vệ 2,5kV , cổng nối tín hiệu cảnh báo

 

DB M 1 320 FM:

 

Thiết bị DEHNbloc DB M Chống sét cấp I trên đường điện cho từng dây pha theo chuẩn quốc tế EN 61643-11 và IEC 61643-1, 220/320 V, L-N vµ N-E xung 10/350 µs là 25kA, xung 8/20 µs là 25kA, điện áp bảo vệ 2,5kV, có cổng cảnh báo tín hiệu

 

CATALOGUE Ở CUỐI TRANG

 

 

 


Tham Chiếu Cụ Thể