• Mới
search

Chống Sét Kho Bạc Hà Giang, Chống Sét Kho Bạc Nhà Nước Tỉnh Hà Giang, Chống Sét Vùng Đông Bắc Bộ, Chống Sét Tốt Nhất Vịnh Bắc Bộ

0 ₫
Thuế

Chống Sét Kho Bạc Hà Giang, Chống Sét Kho Bạc Nhà Nước Tỉnh Hà Giang, Chống Sét Vùng Đông Bắc Bộ, Chống Sét Tốt Nhất Vịnh Bắc Bộ

Số lượng

Giải pháp chống sét kho bạc Nhà nước Hà Giang, chống sét kho bạc Nhà nước Hà Giang, chống sét kho bạc Hà Giang, chống sét

 

Download tài liệu Cirprotec

 

Kiến thức chống sét

 

P3: Những nguyên tắc trong thiết lập hệ thống chống sét

P4: Phân vùng bảo vệ

Lightning Protection Zone

Tham Chiếu Cụ Thể