• Mới
search

Chống Sét Thuế Hà Giang, Chống Sét Cục Thuế Tỉnh Hà Giang, Chống Sét Vùng Đông Bắc Bộ, Chống Sét Tốt Nhất Vịnh Bắc Bộ, Chống Sét

0 ₫
Thuế

Chống Sét Thuế Hà Giang, Chống Sét Cục Thuế Tỉnh Hà Giang, Chống Sét Vùng Đông Bắc Bộ, Chống Sét Tốt Nhất Vịnh Bắc Bộ, Chống Sét

Số lượng

Chống Sét Thuế Hà Giang, Chống Sét Cục Thuế Tỉnh Hà Giang, Chống Sét Vùng Đông Bắc Bộ, Chống Sét Tốt Nhất Vịnh Bắc Bộ, Chống Sét

 

Download tài liệu Cirprotec

 

Kiến thức chống sét

 

P3: Những nguyên tắc trong thiết lập hệ thống chống sét

P4: Phân vùng bảo vệ

Lightning Protection Zone

Tham Chiếu Cụ Thể