• Mới
search

CHỐNG SÉT HÀ GIANG, CHỐNG SÉT Ở TẠI TỈNH HÀ GIANG, CHỐNG SÉT TRỰC TIẾP, CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN, CHỐNG SÉT TIẾP ĐỊA TỐT NHẤT

0 ₫
Thuế

Chống Sét Hà Giang, Chống Sét Tỉnh Hà Giang, Chống Sét Tốt Nhất Vịnh Bắc Bộ, Chống Sét Vùng Đông Bắc Bộ, Chống Sét

Số lượng

Chống Sét Hà Giang, Chống Sét Tỉnh Hà Giang, Chống Sét Tốt Nhất Vịnh Bắc Bộ, Chống Sét Vùng Đông Bắc Bộ, Chống Sét

Kiến thức chống sét

 

P3: Những nguyên tắc trong thiết lập hệ thống chống sét

P4: Phân vùng bảo vệ

Lightning Protection Zone

Tham Chiếu Cụ Thể