• Mới
search

Chống Sét Bắc Mê, Chống Sét Thị trấn Yên Phú, Chống Sét Huyện Bắc Mê, Chống Sét Tỉnh Hà Giang, Chống Sét Tốt Nhất Vịnh Bắc Bộ

0 ₫
Thuế

Chống Sét Bắc Mê, Chống Sét Thị trấn Yên Phú, Chống Sét Huyện Bắc Mê, Chống Sét Tỉnh Hà Giang, Chống Sét Tốt Nhất Vịnh Bắc Bộ

Số lượng

Chống Sét Bắc Mê, Chống Sét Thị trấn Yên Phú, Chống Sét Huyện Bắc Mê, Chống Sét Tỉnh Hà Giang, Chống Sét Tốt Nhất Vịnh Bắc Bộ

Kiến thức chống sét

 

P3: Những nguyên tắc trong thiết lập hệ thống chống sét

P4: Phân vùng bảo vệ

Lightning Protection Zone

Tham Chiếu Cụ Thể