• Mới
search

Chống Sét Hoàng Su Phì, Chống Sét Thị trấn Vinh Quang, Chống Sét Huyện Hoàng Su Phì, Chống Sét Tỉnh Hà Giang, Chống Sét Số 1

0 ₫
Thuế

Chống Sét Hoàng Su Phì, Chống Sét Thị trấn Vinh Quang, Chống Sét Huyện Hoàng Su Phì, Chống Sét Tỉnh Hà Giang, Chống Sét Số 1

Số lượng

Chống Sét Hoàng Su Phì, Chống Sét Thị trấn Vinh Quang, Chống Sét Huyện Hoàng Su Phì, Chống Sét Tỉnh Hà Giang, Chống Sét Số 1

Kiến thức chống sét

 

P3: Những nguyên tắc trong thiết lập hệ thống chống sét

P4: Phân vùng bảo vệ

Lightning Protection Zone

Tham Chiếu Cụ Thể