• Mới
search

Chống Sét Hà Giang, Chống Sét Thành Phố Hà Giang, Chống Sét Tỉnh Hà Giang, Chống Sét Tốt Nhất Vịnh Bắc Bộ, Số 1 Vịnh Bắc Bộ

0 ₫
Thuế

Chống Sét Hà Giang, Chống Sét Thành Phố Hà Giang, Chống Sét Tỉnh Hà Giang, Chống Sét Tốt Nhất Vịnh Bắc Bộ, Số 1 Vịnh Bắc Bộ

Số lượng

Chống Sét Hà Giang, Chống Sét Thành Phố Hà Giang, Chống Sét Tỉnh Hà Giang, Chống Sét Tốt Nhất Vịnh Bắc Bộ, Số 1 Vịnh Bắc Bộ

 

Kiến thức chống sét

 

P3: Những nguyên tắc trong thiết lập hệ thống chống sét

P4: Phân vùng bảo vệ

Lightning Protection Zone

Tham Chiếu Cụ Thể