search

Chống Sét Hà Giang, Chống Sét Thành Phố Hà Giang, Chống Sét Vùng Đông Bắc Bộ, Chống Sét Tỉnh Hà Giang, Chống Sét Tốt Nhất

0 ₫
Thuế

Chống Sét Hà Giang, Chống Sét Thành Phố Hà Giang, Chống Sét Vùng Đông Bắc Bộ, Chống Sét Tỉnh Hà Giang, Chống Sét Tốt Nhất

Số lượng

Chống Sét Hà Giang, Chống Sét Thành Phố Hà Giang, Chống Sét Vùng Đông Bắc Bộ, Chống Sét Tỉnh Hà Giang, Chống Sét Tốt Nhất

Kiến thức chống sét

 

P3: Những nguyên tắc trong thiết lập hệ thống chống sét

P4: Phân vùng bảo vệ

Lightning Protection Zone

Tham Chiếu Cụ Thể