• Mới
search

Chống Sét Bắc Quang, Chống Sét Thị trấn Việt Quang và Thị trấn Vĩnh Tuy, Chống Sét Huyện Bắc Quang, Chống Sét Tỉnh Hà Giang

0 ₫
Thuế

Chống Sét Bắc Quang, Chống Sét Thị trấn Việt Quang và Thị trấn Vĩnh Tuy, Chống Sét Huyện Bắc Quang, Chống Sét Tỉnh Hà Giang

Số lượng

Chống Sét Bắc Quang, Chống Sét Thị trấn Việt Quang và Thị trấn Vĩnh Tuy, Chống Sét Huyện Bắc Quang, Chống Sét Tỉnh Hà Giang

Kiến thức chống sét

 

P3: Những nguyên tắc trong thiết lập hệ thống chống sét

P4: Phân vùng bảo vệ

Lightning Protection Zone

Tham Chiếu Cụ Thể