• Mới
search

Chống Sét Vị Xuyên, Chống Sét Thị trấn Vị Xuyên, Chống Sét Huyện Vị Xuyên, Chống Sét Tỉnh Hà Giang, Chống Sét Vùng Tây Bắc Bộ

0 ₫
Thuế

Chống Sét Vị Xuyên, Chống Sét Thị trấn Vị Xuyên, Chống Sét Huyện Vị Xuyên, Chống Sét Tỉnh Hà Giang, Chống Sét Vùng Tây Bắc Bộ

Số lượng

Chống Sét Vị Xuyên, Chống Sét Thị trấn Vị Xuyên, Chống Sét Huyện Vị Xuyên, Chống Sét Tỉnh Hà Giang, Chống Sét Vùng Tây Bắc Bộ

Kiến thức chống sét

 

P3: Những nguyên tắc trong thiết lập hệ thống chống sét

P4: Phân vùng bảo vệ

Lightning Protection Zone

Tham Chiếu Cụ Thể