search

Chống Sét Yên Ninh, Chống Sét Thị trấn Yên Ninh, Chống Sét Huyện Yên Ninh, Chống Sét Tỉnh Hà Giang, Chống Sét Vùng Tây Bắc Bộ

0 ₫
Thuế

Chống Sét Yên Ninh, Chống Sét Thị trấn Yên Ninh, Chống Sét Huyện Yên Ninh, Chống Sét Tỉnh Hà Giang, Chống Sét Vùng Tây Bắc Bộ

Số lượng

Chống Sét Yên Ninh, Chống Sét Thị trấn Yên Ninh, Chống Sét Huyện Yên Ninh, Chống Sét Tỉnh Hà Giang, Chống Sét Vùng Tây Bắc Bộ

Kiến thức chống sét

 

P3: Những nguyên tắc trong thiết lập hệ thống chống sét

P4: Phân vùng bảo vệ

Lightning Protection Zone

Tham Chiếu Cụ Thể