• Mới
search

CHỐNG SÉT CHUYÊN NGHIỆP, CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN, CHỐNG SÉT, TIẾP ĐỊA Ở TẠI THỊ TRẤN YÊN BÌNH, HUYỆN QUANG BÌNH, TỈNH HÀ GIANG

0 ₫
Thuế

CHỐNG SÉT CHUYÊN NGHIỆP, CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN, CHỐNG SÉT, TIẾP ĐỊA Ở TẠI THỊ TRẤN YÊN BÌNH, HUYỆN QUANG BÌNH, TỈNH HÀ GIANG

Số lượng

CHỐNG SÉT CHUYÊN NGHIỆP, CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN, CHỐNG SÉT, TIẾP ĐỊA Ở TẠI THỊ TRẤN YÊN BÌNH, HUYỆN QUANG BÌNH, TỈNH HÀ GIANG

Kiến thức chống sét

 

P3: Những nguyên tắc trong thiết lập hệ thống chống sét

P4: Phân vùng bảo vệ

Lightning Protection Zone

Tham Chiếu Cụ Thể