• Mới
search

Chống Sét Quản Bạ, Chống Sét Thị trấn Tam Sơn, Chống Sét Huyện Quản Bạ, Chống Sét Tỉnh Hà Giang, Chống Sét Vùng Đông Bắc Bộ

0 ₫
Thuế

Chống Sét Quản Bạ, Chống Sét Thị trấn Tam Sơn, Chống Sét Huyện Quản Bạ, Chống Sét Tỉnh Hà Giang, Chống Sét Vùng Đông Bắc Bộ

Số lượng

Chống Sét Quản Bạ, Chống Sét Thị trấn Tam Sơn, Chống Sét Huyện Quản Bạ, Chống Sét Tỉnh Hà Giang, Chống Sét Vùng Đông Bắc Bộ

Kiến thức chống sét

 

P3: Những nguyên tắc trong thiết lập hệ thống chống sét

P4: Phân vùng bảo vệ

Lightning Protection Zone

Tham Chiếu Cụ Thể