• Mới
search

Chống Sét Mèo Vạc, Chống Sét Thị trấn Mèo Vạc, Chống Sét Huyện Mèo Vạc, Chống Sét Tỉnh Hà Giang, Chống Sét Vùng Đông Bắc Bộ

0 ₫
Thuế

Chống Sét Mèo Vạc, Chống Sét Thị trấn Mèo Vạc, Chống Sét Huyện Mèo Vạc, Chống Sét Tỉnh Hà Giang, Chống Sét Vùng Đông Bắc Bộ

Số lượng

Chống Sét Mèo Vạc, Chống Sét Thị trấn Mèo Vạc, Chống Sét Huyện Mèo Vạc, Chống Sét Tỉnh Hà Giang, Chống Sét Vùng Đông Bắc Bộ

 

Kiến thức chống sét

 

P3: Những nguyên tắc trong thiết lập hệ thống chống sét

P4: Phân vùng bảo vệ

Lightning Protection Zone

Tham Chiếu Cụ Thể