• Mới
search

Chống Sét Kho Bạc Hòa Bình, Chống Sét Kho Bạc Nhà Nước Tỉnh Hòa Bình, Chống Sét Tỉnh Hòa Bình, Chống Sét Tốt Nhất Vùng Tây Bắc

0 ₫
Thuế

Chống Sét Kho Bạc Hòa Bình, Chống Sét Kho Bạc Nhà Nước Tỉnh Hòa Bình, Chống Sét Tỉnh Hòa Bình, Chống Sét Tốt Nhất Vùng Tây Bắc

Số lượng

Chống Sét Kho Bạc Hòa Bình, Chống Sét Kho Bạc Nhà Nước Tỉnh Hòa Bình, Chống Sét Tỉnh Hòa Bình, Chống Sét Tốt Nhất Vùng Tây Bắc

 

Download tài liệu Cirprotec

 

Kiến thức chống sét

 

P3: Những nguyên tắc trong thiết lập hệ thống chống sét

P4: Phân vùng bảo vệ

Lightning Protection Zone

Tham Chiếu Cụ Thể