search

Chống Sét Cục thuế tỉnh Bến Tre, Chống Sét Cục thuế Bến Tre, Chống Sét Trực Tiếp, Chống Sét Lan Truyền, DEHN, OBO, Chống Sét

0 ₫
Thuế

Chống Sét Cục thuế tỉnh Bến Tre, Chống Sét Cục thuế Bến Tre, Chống Sét Trực Tiếp, Chống Sét Lan Truyền, DEHN, OBO, Chống Sét

Số lượng

Chống Sét Cục thuế tỉnh Bến Tre, Chống Sét Cục thuế Bến Tre, Chống Sét Trực Tiếp, Chống Sét Lan Truyền, DEHN, OBO, Chống Sét

 

Download tài liệu Cirprotec

 

Kiến thức chống sét

 

P3: Những nguyên tắc trong thiết lập hệ thống chống sét

P4: Phân vùng bảo vệ

Lightning Protection Zone

Tham Chiếu Cụ Thể