• Mới
search

Chống Sét Mỏ Cày Bắc Chống Sét ở tại Thị trấn Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Chống Sét Tỉnh Bến Tre, Đồng Bằng Sông Cửu Long

0 ₫
Thuế

Chống Sét Mỏ Cày Bắc Chống Sét ở tại Thị trấn Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Chống Sét Tỉnh Bến Tre, Đồng Bằng Sông Cửu Long

Số lượng

Chống Sét Mỏ Cày Bắc Chống Sét ở tại Thị trấn Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Chống Sét Tỉnh Bến Tre, Đồng Bằng Sông Cửu Long

 

Kiến thức chống sét

 

P3: Những nguyên tắc trong thiết lập hệ thống chống sét

P4: Phân vùng bảo vệ

Lightning Protection Zone

Tham Chiếu Cụ Thể